Lafert Group
Меню
Документи
 Сертификат за Управление на Качеството ISO 9001 Lafert S.p.A. (English) - 381 KБ

 Сертификат за Управление на Качеството ISO 9001 Lafert Servo Motors S.p.A. (English) - 314 KБ

 Декларация за Съответствие Асинхронни Електродвигатели (English) - 225 КБ

 Декларация за Съответствие Асинхронни Електродвигатели ATEX (English) - 236 КБ

 Декларация за Съответствие Синхронни Електродвигатели HPS (English) - 93 КБ

 Декларация за Съответствие Безчеткови Серводвигатели (English) - 279 КБ

 Декларация за Съответствие Безчеткови Серводвигатели ATEX (English) - 200 КБ

 Декларация за Съответствиея REACH 2014 Lafert S.p.A. (English) - 216 КБ

 Декларация за Съответствиея REACH 2014 Lafert Servo Motors S.p. A. (English) - 228 КБ

 Декларация Mineral Policy Lafert S.p.A. (English) - 117 КБ