Lafert Group
Меню
Документи
 Сертификат за Управление на Качеството ISO 9001 Lafert S.p.A

 Сертификат за Управление на Качеството ISO 9001 Lafert Servo Motors S.p.A.

 Декларация за Съответствие Асинхронни Електродвигатели

 Декларация за Съответствие Асинхронни Електродвигатели ATEX

 Декларация за Съответствие Синхронни Електродвигатели HPS

 Декларация за Съответствие Безчеткови Серводвигатели

 Декларация за Съответствие Безчеткови Серводвигатели ATEX

 Декларация за Съответствие REACH 2014 Lafert S.p.A.

 Декларация за Съответствие REACH 2014 Lafert Servo Motors S.p.A.

 Декларация Mineral Policy Lafert S.p.A.