Lafert Group
Меню
Новини
Изложения
Реклами
Новини 2014

Производителите на електродвигатели са изправени пред многобройни и сериозни предизвикателства.

Европейският Съюз издаде задължителни разпоредби по отношение на енергийната ефективност за продуктите, консумиращи електроенергия (Energy Using Products - EuP) и за тези свързани с потреблението на електроенергия (Energy-Related Products - ErPs). За да се противопоставят на предстоящите крайни срокове за прилагане на тези разпоредби, по-голямата част от компаниите разработват весокоефективни електродвигатели. За да получат по-високи резултати от гледна точка на постижения и енергоспестяване, производителите често използват магнити от редкоземни елементи, чиято цена значително се увеличава от година на година през последното десетилетие. Да се удовлетворят очакванията на клиентите относно цена и да предлагат продуктите си на стратегически цени е голямо предизвикателство, с което производителите трябва да се справят. С цел да се справят с горе описаните предизвикателства, Lafert наскоро обяви пускането на пазара на новаторския HPS 2.0 Синхронен електродвигател IPM IE4, наречен HPF.

Този продукт, уникален по рода си проект, въплъщава електрическия дизайн на безчетковите серводвигатели и механичния дизайн на асинхронните променливотокови електродвигатели: резултатът е развитието на един компактен електродвигател с постоянни магнити, отговарящ на клас на енергийна ефективност IE4. Постоянните магнити от гамата HPF не използват редкоземни елементи; т.е. това гарантира стабилна цена и сигурна възвръщаемост на материалите за вбъдеще. Lafert предлага също така и пълна гъвкавост по отношение на дизайна, така че да удовлетвори различните изисквания на клиенти и приложения. Електродвигателят HPS 2.0 IPM се предлага в широка гама мощности, от 0.37 kW до 30kW, с абсолютна гъвкавост по отношение на скоростта - до 6000 rpm и може да бъде контролирана от по-голяма част от стандартните управления предлагани на пазара.

Като се има предвид способността да  се проектира един толкова новаторски продукт, Lafert S.p.A. беше избрана за достоен носител на наградата New Product Innovation Leadership Award 2013 присъдена от Frost & Sullivan за електродвигателите налични на европейския пазар за ОВК приложения.

 

-05/02/2014 - НАГРАДА ЗА НОВ ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ С ЛИДЕРСКА ПОЗИЦИЯ

назад