Lafert Group
Меню
За нас

ЕФЕКТИВНОСТ И ПРИРОДОСЪОБРАЗНОСТ

Технологични иновации съобразени с опазването на околната среда!

Като неделима част от комплексно оборудване електродвигателите се оценяват, както по тяхното ниво на качество, производителност и надеждност, така и по все по-актуалният въпрос за енергийната ефективност.

За да отговори на тези тестови изисквания Lafert Group представя своите възможности чрез два основни принципа:

  • Tехническа и организационна способност да контролира директно производството на всеки един компонент на електрoдвигателя, от ламелите до боята, като по този начин може да се гарантира един персонализиран продукт, пригоден за всякакви специални изпълнения и отговарящ на всякакви специфични изисквания.
  • Aнгажимент към опазване на природното наследство чрез научни изследвания и развитие, ориентирани към оптимизиране на производителността, енергоспестяването и максимална гъвкавост, както на продуктите, така и на производствените процеси.

Днес решенията на Lafert Group гарантират устойчивoто производство на електродвигатели с висока функционалност и слабo влияние върху околната среда.

Електродвигатели, които осигуряват висока ефективност, производителност и надежност на различни индустриални системи, като вентилационни, помпени, асансьорни, подемни, автоматизирани, опаковачни и много други.