Lafert Group
Меню
Електродвигатели
Приложения
Транспортни ленти

Сферите на приложение са изключително разнообразни - от предприятия в добивната промишленост до промишлени поточни линии. Условията на работа са изключително разнородни, поради възможното наличие на пясък, химикали, масло и околни среди с високи или ниски температури. Продължителната употреба при постоянна скорост позволява предварително да се поставят цели, касаещи ефективността и енергоспестяването.

Подходящи за това приложение са следните електродвигатели:Специални електродвигатели
Специални електродвигатели
Електродвигатели с DC сирачка*
Електродвигатели с DC сирачка*
Електродвигатели с DC спирачка
Електродвигатели с DC спирачка