Lafert Group
Меню
Електродвигатели
Приложения
Помпи за течности

Помпите работят благодарение на ротационен механизъм за да изпълнят механичното движение, което да премести течност. Продължителният им работен режим изисква висока производителност и намалено енергийно потребление.

Подходящи за това приложение са следните електродвигатели:Електродвигатели с DC сирачка*
Електродвигатели с DC сирачка*
Електродвигатели IE3 /EISA
Електродвигатели IE3 /EISA
Електродвигатели IE5 /HPI
Електродвигатели IE5 /HPI