Lafert Group
Меню
Електродвигатели
Приложения
Топлообменници

Топлообменниците потребяват много електроенергия и заради това са подложени на силен натиск по отношение на изискванията за нива на енергийна ефективност.

Подходящи за това приложение са следните електродвигатели: