Lafert Group
Меню
Електродвигатели
Приложения
Роботика

Бързи, къси и сегментирани движения: операции, които изискват висока ефективност по отношение на контрол, ускорение, спиране и максимален въртящ момент. За конкретните изисквания, често проектирането и развиването на машината зависи от разработването на напълно персонализиран електродвигател.

Подходящи за това приложение са следните електродвигатели: